தமிழர்களை மட்டும் குறிவைத்து அழிக்க துடிப்பது ஏன்?

தமிழர்களின் எழுச்சியும் அமெரிக்க சனாதிபதியின் பதவி ஏற்பு விழாவும் ஒரு சேர நடைபெற்றதை ஏதோ ஏதேச்சையாக நடைபெற்றதாக உணரமுடியவில்லை. அதற்கு காரணம் உண்டு, இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் உலகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ள...

மேலும் படியுங்கள்

Simple Share ButtonsShare this
Simple Share Buttons